Salg og leveringsbetingelser

De gældende priser er oplyst ved de respektive billeder, og anførte priser er netto inkl. dansk moms, 25%.

Reklamationsret.
Der ydes reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Hvis der er ændret eller repareret på varen, bortfalder reklamationsretten. Skade på varen der skyldes fejlmontering er heller ikke omfattet af reklamationsretten.

Ansvar.
Vi hæfter ikke for følgeskader, som følge af forkert brug/montering, eller for indirekte tab, herunder tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til 3. mand. Ovenstående fritager ikke os for ansvar i henhold til dansk lovgivning.

Defekte eller fejlbehæftede varer.
Skulle du mod vores forventning modtage defekte varer, bør du hurtigst muligt rette henvendelse til os. Der skal reklameres i rimelig tid efter, at manglen er opdaget. Hvis der reklameres inden for 2 måneder er det altid inden for rimelig tid. En fejl forårsaget af køberen anses ikke som en mangel.
Som forbruger har du naturligvis 2 års reklamationsret i henhold til dansk lovgivning på området, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget.

Du skal blot returnere varen til os sammen med en kopi af fakturaen og en beskrivelse af fejlen.
Varer der returneres skal altid sendes franko til vores adresse.

Vores kontaktinformationer og adresse