TILSÆTNING TIL BESKYTTELSE AF DIESELPARTIKELFILTER

LIQUI MOLY udvikler brændstoftilsætning, der beskytter dieselpartikelfiltre


August 2012 – Fra fabrik eller eftermonteret: Flere og flere dieselkøretøjer har et partikelfilter. Dets levetid er begrænset og kan være klart lavere end producentens angivelser. En af hovedårsagerne hertil er sod, filterets værste fjende. Et nyudviklet produkt fra LIQUI MOLY tager kampen op mod soden: Dieselpartikelfilter-beskyttelsen. Denne brændstoftilsætning holder filteret rent og holdbart i længere tid. Hvad angår værkstederne udvider den spektret af tjenesteydelser.

Dieselemissioner belaster miljøet og er sundhedsfarlige. Derfor får efterbehandling af udblæsningsgas større og større betydning. Partikelfiltre holder skadelig sod i udblæsningsgassen tilbage. Med faste intervaller sætter regenerationen ind ved en bestemt udblæsningsgastemperatur. Derved forbrænder sodpartiklerne i filtret, og det bliver ved med at være gennemtrængeligt. Men dette afhænger af kørevanerne: Køretøjer, der især kører på korte strækninger eller i bytrafik, når ofte ikke op på denne temperatur. Så bliver soden ikke helt forbrændt og stopper filteret mere og mere. Motorydelsen falder, indtil aggregatet til sidst strejker. Så er det kun den kostbare udskiftning af filteret, der hjælper. I stedet for efter langt over 100.000 kilometer kan det være nødvendigt at skifte filteret allerede efter 20.000 kilometer. For at undgå dette scenarie har additivspecialisten LIQUI MOLY udviklet en brændstoftilsætning til profylaktisk behandling: Dieselpartikelfilter-beskyttelsen. „Hvis denne bruges regelmæssigt kan sod ikke gøre filteret noget. Dermed undgås dyre reparationer og stilstandstider“, siger Uwe Krügel, leder af forskning & udvikling / tekniske applikationer.

For hver 2.000 kilometer tilsættes additivet umiddelbart før tankning. Indholdet af en 250 ml-dåse rækker til 50 til 70 liter dieselbrændstof og er egnet til alle køretøjer med dieselpartikelfilter, for så vidt som de ikke allerede råder over et elektronisk styret additiv-tanksystem til filter-regeneration, sådan som det for eksempel er tilfældet hos Citroen og Peugeot.